Eheytetty koulupäivä

LUOVUUSTYÖRYHMÄ ehdotti eilen ministeri Saarelalle Suomeen ns. eheytettyä koulupäivää. Koulupäivä pitenisi, mutta muuttuisi samalla nykyistä vapaamuotoisemmaksi. Luovuustyöryhmä oli huolissaan suomalaisten nuorten ja lasten mahdollisuuksista ilmaista itseään ja kasvaa luoviksi aikuisiksi – ei siis niinkään yksinäisistä iltapäivistä. Lääkkeeksi se ehdotti myös aikuisten kasvatusvastuun lisäämistä.

LUOVUUSstrategian yhteistyöryhmän puheenjohtajana oli Sitran yliasiamies Esko Aho. Sitra rahoitti ns. Mukava-hankkeen, jossa seitsemän koulua kokeili kokonaiskoulupäivää vuosina 2002–2005.

ESITETYSSÄ muodossa eheytetty koulupäivä olisi suuri koulutusuudistus. Oppilaiden lukujärjestykseen lisättäisiin oppituntien väliin harrastustoimintaa ( kuten meillä Aurorassa siestalla, mutta ilmeisesti vielä pidemmäksi aikaa). Tämä koulupäivän keskelle jäävä aika ei olisi yhtä koulumaista ja ohjattua kuin nykyisin. Hyvänä tarkoituksena on lisätä taito-, taide- ja ilmaisukasvatusta ilman, että muiden aineiden määrästä tai tasosta pitäisi tinkiä. Mutta ongelmia myös riittää. Niistä pienin ei ole raha. Sitran kokeilussa tarvittiin lisärahoitusta 200 euroa/oppilas vuodessa. Auroran koulussa se tarkoittaisi 60 000 euroa. Noin mittakaavan vuoksi: Samalla summalla saisi jokaiselle luokalle 4 tuntia lisää opetusta viikkossa tai voisi kaksinkertaistaa koulun tarvikemäärärahat.

AURORA on lupautunut kokeilemaan ensi lukuvuonna samalla nimellä kutsuttua "eheytettyä koulupäivää" . Myöhemmin on alettu puhua tarkemmin turvallisesta iltapäivästä, koska nyt hahmottuvassa mallissa satsattaisiin vapaehtoiseen iltapäivään sijoittuvaan kerhotoimintaan. Mallia on esitelty mm. lautakunnan puheenjohtajalle, joka kirjoittaa siitä omassa blogissaan seuraavasti:

" 6.10.-8.10. Risteilyä Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattijärjestön kanssa. Olin odottanut risteilyä jo pitkään. Risteilyn aikana on mahdollista kuulla koulujen kenttätason kuulumisia ja käydä kunnon keskusteluita. Mukana oli jokaisesta puolueesta edustajia. Auroran koulun rehtori Martti Hellström esitteli meille turvallisen iltapäivän kokeilumallia, joka on lähtenyt Kauman Pian ja minun valtuustoaloitteesta "Eheytetty koulupäivä, jossa haetaan Espoolaista mallia". Martin malli tavoitteena on antaa mahdollisuus lapsille turvallisen iltapäivän viettoon koululla. Järjestäminen nojautuu vapaa-ehtoiseen ja poikkihallinnollisen toimintaan sekä nivoo muita toimijoita koulun toiminnan sisään. Se toteuttaa täydellisesti ajatusta koulun roolista lasten kyläkeskuksena, jossa tehdään yhteistyö koulun ja harrastustoiminnan välillä."
Mainokset