Mitä polittiikka oikein on?

KuvaPOLITIIKKA on minulle aivan uusi pelikenttä. Eikun opettelemaan. Kaivoin esiin klassikkoteoksen ja poimin sieltä minua koskettavia ajatuksua. Teos oli:  Paloheimo, H. & Wiberg, M. (1997). Politiikan perusteet. Porvoo: WSOY.

Tämä jo 15 vuotta vanha teos oli minulle sopiva teoreettinen johdatus politiikkaan. Pidin erityisesti älykkäästä tavasta määritellä politiikka: Politiikka on yhteistyötä mutta samalla  dynaamisuutta tuovia konflikteja. Politiikka on  väistämätöntä ja mahdollista.

MITÄ POLITIIKKA ON?

Politiikka on  kirjoittajien mukaan sellaista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esiin nousevien ongelmien käsittelyä, missä ihmiset pyrkivät edistämään omia tavoitteitaan erilaisia vallankäytön keinoja käyttäen. Politiikka on siis hallitsemista ja vallankäyttöä. Kun ongelmia ratkotaan yhteisöllisesti, ei vallankäyttöä voida vältää.

Politiikka on toimijoiden tavoitteiden edistämiseen tähtäävää yhteisten asioiden hoitamista. Se on yhtäaikaa konflikteja ja yhteistyötä. Jokainen toimii omista lähtökohdistaan, ja usein on itselle edullista toimia yhteistyössä toisten kanssa. Eturistiriidat ovat polittiisen toiminnan dynamo.

Politiikka kokoaa ihmisiä yhteen edistämään yhdessä päämääriään, tekemään politiikkaa. Poliittisen toiminnan avulla voidaan saada aikaan sääntöjä, jotta auttavat meitä ennakoimaan, miten toiset ihmiset toimivat. Usein säännöt koskevat asioita, joissa eri väestöryhmillä on toisistaan poikkeavia etuja.( politiikalla säädellään ristiriitoja os)

Politiikka on väistämätöntä, koska ihmisillä on erilaisia vastakkaisia etuja. Politiikka on mahdollista, koska ihmisillä on yhteisiä etuja. Politiikassa on kysymys ihmisjoukkoa koskevien sitovien päätösten tekemisestä tilanteessa, joissa ihmisiä on vastakkaisia, mutta jossain määrin myös yhteisiä etuja.

Ihmisten toiminnasta voi aiheutua sellaisia toisiin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, sivuvaikuutuksia, joita teon tekijä ei ole pitänyt tavoitteenaan. Poliittisella päätöksenteolla voidaan vaatia toisia rajoittamaan oman toimintansa negatiivisia ulkoisvaikutuksia – kokonaan niitä ei yleensä vaadita poistamaan.

Mainokset

OLEN pitkän ha…

Kuva

OLEN pitkän harkinnan jälkeen päättänyt lähteä mukaan Espoon kunnallispolitiikkaan.

Olisin mielelläni ollut ”vain” koulupoliitikko, mutta monien lasten, nuorten ja perheiden hätä on siksi suuri, että omasta mukavuudesta on niiden tingittävä, joilla on voimia.

Ensimmäinen tavoitteeni on tulla asetetuksi kunnallisvaaliehdokkaaksi. Sillä polulle ensimmäinen porras oli liittyä puolueeseen. Se on hoidettu. 

Seuraava porras on katsoa, kelpaanko demareille valtuustoehdokkaaksi.

Kuka olen?

Olen Martti Hellström, kesällä 58-vuotias espoolainen, espoolaisen Auroran alakoulun rehtori ja kasvatustieteen tohtori. Olen ollut töissä opetusalalla 34 vuotta ja niistä rehtorina samassa koulussa 22.

Valmistuin Helsingin OKL:lta luokanopettajaksi vuonna 1977. Jatkoin sen jälkeen opintoja työn ohessa. Kasvatustieteen väitöskirjani (2004) käsitteli koulujen kehittämishankkeissa viisaaksi osoittautunutta muutosotetta.

Oman työni ohessa olen päätoimittanut Luokanopettajaliiton julkaisemaa Luokanopettajalehteä vuodesta 1994 alkaen. Niinikään vedän jo 22. ”Luokanopettajan päiväkirjaa” tuottanutta työryhmää.

Järjestökokemusta minulla on ennen muuta Luokanopettajaliitosta ja OAJ:sta. Olen OAJ:n valtuuston jäsen. Puoluetoiminta on minulle aivan uusi haaste. Olen ollut koulupoliitikko en puoluesellainen. Olen valmis opettelemaan uudenlaisen tavan ajatella.

Minulla on ollut etuoikeus olla mukana useassa oppimateriaalityöryhmässä tuottamassa oppikirjoja äidinkieleen, historiaan, kansalaistaitoon ja uskontoon sekä oheismateriaalia mm. terveys- ja sanomalehtikasvatuksen sekä aihekokonaisuuksien opetuksen tueksi.

Kuulun Suomen tietokirjailijoihin. Tuoreimmat julkaisuni ovat PS-Kustannuksen julkaisemat ”Sata sanaa opetuksesta” (2008) ja sen sisarteos ”Sata sanaa kasvatuksesta” (2010). Kirjoitan parhaillani sarjan kolmatta julkaisua ” Sata suurta kasvattajaa”.

Olen kouluttautunut vuosina 2004-2005 Opekossa oppilaitosjohdon kouluttajaksi ja Microsoftin
PiL-hankkeessa Fullan-fasilitaattoriksi. Olen saanut johtaa neljää Opekon pitkäkestoista uusille rehtoreille tarkoitettua peruskoulutusohjelmaa. Olin Suren Pro Rexi – 2015-koulutuskiertueen pääkouluttaja. Opetusharjoittelua olen ohjannut sekä kenttäkouluilla että harjoittelukoululla.

Minulla on vaimo ja kolme aikuista lasta. Rakkaimmat harrastukseni ovat kouluteatteri, opettajabändi ja vespailu.

Minut tavoittaa kätevimmin sähköpostitse martti.hellstrom (at) iki.fi

Testi

Kokeilen toimiiko

Heippa hyvä eka blogini

Kävin moiccaamassa, ettei Sinua tuhota.