Organisaatiosta verkostoksi

Terveisiä Luokanopettajaliiton hallituksen kokouksesta. LUOKANOPETTAJA-lehden päätoimittajalla on kokouksissa puheoikeus. Tuli taas käytettyä sitä. Luokanopettajaliittohan on yli 30 vuotta vanha organisaatio, joka syntyi varmistamaan kansakoulunopettajien etujen valvontaa siinä vaiheessa, kun OAJ syntyi ja kansakoulun opettajat ja oppikoulun opettajat yhdistivät viralliset organisaationsa.

JÄSENMÄÄRÄ kasvoi aluksi tasaisesti, ja oli minunkin vielä hallituksen istuntoihin ensimmäisiä kertoja osallistuessani yli 11 000. Vuonna 2005 jäsenmäärä ylitti hädintuskin 3000 luokanopettajan määrän – siis noin 20%. Vaikka useat hallitukset ovat tehneet mitä vaan (on laskettu jäsenmaksua, on pidetty kilpailuja, on tiedotettu ja mainostettu), laskeva trendi ei ole muuksi muuttunut. Maailma on rajusti muuttunut. Yhä useampi nuori luokanopettaja on samalla aineenopettaja. Luokanopettajuus on muuttumassa aidoksi kokonaisvaltaiseksi opettajuudeksi. Se ei ole uhattuna. Paljon hankalampi on yhden aineen aineenopettajien tilanne, Kun ei ole uhkaa, ei ole hinkua maksaa suojelurahaa.

VALTAKUNNALLISILLA organisaatioilla on usein monikerroksinen byrokratia. Niin Lo-liitollakin. Viime vuosina ihan liian iso osa energiasta on mennyt jäsenhankintaan. Hieman leikkimielisesti voi sanoa, että ihmisiltä on kerätty jäsenmaksuja jäsenhankintatyöhön. Monin paikoin innokkaitten ihmisten kaikki voimavarat kuluvat nyt pakollisten kokousten paperisotien pyörittämiseen.

NYT PITÄISI USKALTAA pysähtyä pohtimaan tilannetta.Entäpä, jos LO-liitto keventäisikin organisaatiotaan? Entäpä jos ottaisimme rohkean loikan jäykästä organisaatiosta joustavaksi verkostoksi? Jos LO-liitto purkaisi piirirakenteensa ja siirtyisi suoraan henkilöjäsenyyteen? Jos valtakunnallisen hallituksen valitsisi jäsenkokous? Jos tämä valtakunnallinen liitto sallisi paikallisten jäsentensä liittyä vapaasti omiksi yhdistyksikseen, joilla olisi lupa käyttää Luokanopettajaliiton nimeä? Miltään piiriltä ei vietäisi omaisuutta. Nimike vain vaihtuisi yhdistyksiksi. Leikkaisimme byrokratian viemaa aikaa ja rahaa. Keskittyisimme tuottamaan palveluita meille kaikille, jotka haluamme kuulua LO-liittoon. Laajentaisimme toimintaa verkkoon. Tuottaisimme verkostona jäsenillemme uutta tietoa, ideoita, vinkkejä, vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia. Järjestäisimme ajantasaista koulutusta. Keskittäisimme voimavarojamme vaikuttamistyöhön OAJ:ssa ja politiikan ja hallinnon kentällä. Käynnistäisimme yhteistä toimintaa ja tukisimme ammatillista kasvua.

Mainokset

OAJ:n valtuustovaalit

OPETTAJAT VALITSEVAT MAALISKUUSSA UUDEN VALTUUSTON OAJ:ÖÖN.

OAJ on massiivinen opetusalan edunvalvontaorganisaatio. Siihen kuuluu yli 100 000 jäsentä, useista kymmenistä eri opettajaryhmistä. Ja kaikille on luonnollisesti tärkeää, että he saavat vastiketta maksamalleen ihan korkealle jäsenmaksulle. Joskus onkin niin, että pahin vihollinen jonkin ryhmän etujen edistämisessä ei olekaan työnantaja vaan toinen opettajaryhmä. Kukin ryhmä kun valvoo myös omaa suhteellista asemaansa opettajien keskinäisessä palkkahierarkiassa. Niinpä on ymmärrettävää, että jokainen opettaja äänestää oman opettajaryhmänsä ehdokasta****

ESPOOSSA JA KAUNIAISISSA vaaleihin on lähdetty omalla, sekä luokanopettajista että aineenopettajista koostuvalla listalla. Tämä on iso loikka puusilmäisestä ja kapeasta ehdokasajattelusta. Espoossa kaikilla opettajilla on yhteisiä etuja ajettavanaan. Maakunnan opettajat ovat sympaattisia, mutta myös OAJ:ssa on pääkaupunkiseutuvihaa. Muuttovoittokunnassa on omat ongelmat, ja niistä kertomaan tarvitaan valtuutettuja Espoosta ja Kauniaisista. Omalla vaaliliitolla voimme parhaimmillaan saada läpi neljä ehdokasta- siis yhden enemmän kuin viime vaaleissa. Hyvällä vaalimenestyksellä saisimme myös edustajiamme läpi OAJ:n hallitukseen ja toimikuntiin, joissa todelliset päätökset tehdään. Viime kerralla merkittävimmät edustukset liukuivat meiltä Länsi-Uudenmaan maakunnan edustajille****

UUSI VALTUUSTO tulee tekemään todella merkittäviä päätöksiä. Se valitsee järjestön puheenjohtajan heti ensimmäisessä kokouksessaan. Seuraavan neljän vuoden aikana ratkaistaan peruskoulujen ja lukioiden kannalta huikean tärkeitä asioita. Syksyllä 2007 päättyy työrauhavelvoite ja neuvotellaan uudet palkat. Valtuustoon tarvitaan nyt sekä kokemusta että uutta rohkeaa ajattelua****

NUORET OPETTAJAT ovat järjestömme tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä ryhmä. AY-toimintaa hallitsee valitettavan usein asenneilmapiiri, jolla ei todellakaan saada nuoria mukaan toimintaan. Nuoret, taitavat ihmiset on valtaistettava ja otettava mukaan – eikä vain kahvinkeittäjiksi. Myös OAJ on -anteeksi vain- toimintakulttuuriltaan monessa mielessä kuin kömpelö dinosaurus. Kokouskäytännöt ovat valtuustossa ajoittain uskomattoman vähäjärkisiä. Valtuusto on tosi suuri- ja hyvä niin- mutta oleellisinta olisi, että kokouksissa hyödynnettäisiin valtuutettujen osamista ja tietotaitoa. Uskon, että juuri nuoret opettajat olisivat tässä suhteessa muutosvoima****

EHDOKASLISTALLA on nyt valinnanvaraa. Valitettavaa on, että emme saanet omasta porukastamme yhtään rehtoriehdokasta. Kun sellaista ei ole, aion itse äänestää nuorta opettajaa valtuustoon vetämään OAJ:öä 1900-luvun luutumista 2000-luvulle. Aion äänestää taitavaa ja jatkuvasti työssään itseään kehittävää opettajaa, jonka arvoissa työllä on silti oikea suhde omaan, toiseen elämään ja perheeseen. Ehdokkaallani on kykyä luoda ja olla kriittinen (Ja sitä paitsi hän on oma oppilaani Sepon koulusta)****

VALLASTA luopuvana entisenä OAJ-valtuutettuna kannustan meitä kaikkia äänestämään vaaleissa. Espoolaisena toivon, että me espoolaiset keskitämme äänemme omillemme. Meillä on hyvät ehdokkaat. Minulle paras on numero 15, Jukka Sarpila, jonka keskeisiä meriittejä on yksi palvelulisä. Yksi palvelulisä!!
Mietin, miten sillä palkalla elää. Eikö juuri sellaisilla opettajilla olisi riittävän nälkä ajamaan yhteisiä etujamme****

Upein mielin talvilomaa kaikille siihen oikeutetuille toivottaen

Martti Hellström****

PS. OAJ:n kaikki valtuustoehdokkaat löytyvät netistä. Länsiuusmaalaiset (siis myös espoolaiset) saavat valita LÄNSI-UUDENMAAN VAALIPIIRIN ehdokkaista:

http://www.oaj.fi:80/Resource.phx/sivut/sivut-oaj/esittely/paatoksenteko/vaalit/vaalipiirit.htx